English


Početna
Biografija
Naslovi
Prevodi
Kritike
Recenzije
Promocije
Intervjui
Pisma
Balet
Video
Fotografije
Novosti

Naučni radovi


2020.

Aleksandar Marković

POETIKA ROMANA MIRIS KIŠE NA BALKANU GORDANE KUIĆ

Apstrakt

U radu Poetika romana Miris kiše na Balkanu Gordane Kuić sprovedena ja analiza poetičko-pripovednog ustrojstva rečenog romana. S obzirom na to da o književnom radu Gordane Kuić i romanu Miris kiše na Balkanu ne postoji dovoljno kritičke literature, analiza polazi od opštih odlika stvaralaštva književnice, kako bi se uspostavio osnovni uvid u predmetne i poetičke tendencije njenog pisanja. Težište rada je na prikazu gradivnih elemenata romana: kompzicija, tok radnje, likovi, naratološke odlike, jezik i stil romana. U istraživanju su ocrtane intertekstualne veze romana sa delima svetske književne tradicije, pre svega Biblijom i romanom Traganje za izgubljenim vremenom Marsela Prusta. Preko razjašnjenja simbolizma u naslovu, uspostavlja se analiza utemeljujućih motiva knjige: mirisa i kiše. Razjašnjava se pojam prostora Balkana u romanu, kao i u celokupnom stvaralaštvu Gordane Kuić. Naznačena je i veza romana sa književnom tradicijom jevrejskih pisaca u srpskoj književnosti, osobito sa delima Danila Kiša i Davida Albaharija, kao i uticaj Andrićevog stvaralaštva na poetiku dela Gordane Kuić. Pošto su jevrejstvo i sefardska tradicija u kulturnom korenu sveta oslikanog u romanu, u radu se prikazuje i taj horizont. Osvetljeno je kako se sefardski identitet menja na početku 20. veka na području Balkana. Ukazano je i na važnost pojmova Holokausta i rata u jevrejskoj književnoj tradiciji i u romanu Gordane Kuić. Porodica je prepoznata kao središte romaneskne radnje, stoga je naše istraživanje centrirano slikom porodice u delu, kao i figurama majke i oca.

Ključne reči: Kuić, miris, kiša, Balkan, Jevreji, identitet, porodica, majka, blato